බඩ ගැන අමාත්‍ය අර්ජුන කියපු දේ - Lanka Sports News

Breaking

Saturday, January 20, 2018

බඩ ගැන අමාත්‍ය අර්ජුන කියපු දේ

අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා තමන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ සමයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස දයාසිරි ජයසේකර මහතා සිිටියේ නම් සිදුවන දේ අපූරුවට පැවසුවා. එය පහතින් බලන්න..


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages