ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා රැසක් - Lanka Sports News

Breaking

Wednesday, January 24, 2018

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා රැසක්

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා රැසක් සිදුව ඇතැයි චෝදනා නැගෙනවා. එ් මහජන මුදල් විනාශය කිරීමක් වනවා. ඊට මූල්‍ය කමිටුවේ සභාපති රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා වගකිව යුතුද ? වීඩියෝව පහතින් බලන්න..

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු ලේකම් මැක්වෙල්ද සිල්වා..

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages