සංචිතය කමිදුගේ නායකත්වයෙන් - Lanka Sports News

Breaking

Sunday, November 5, 2017

සංචිතය කමිදුගේ නායකත්වයෙන්

වයස අවුරුදු 19 න් පහළ ආසියා කුසලාන තරගාවලිය සදහා ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබෙනවා. කණිෂ්ඨ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සාමාජිකයන්‍ගේ නිර් දේශ මත තේරීම් කර ඇත්තේ ජේෂ්ඨ  ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages