ක්‍රිකට් නිලධාරිනියට රැයක් ගත කරන්න කථා කරලා - Lanka Sports News

Breaking

Tuesday, October 24, 2017

ක්‍රිකට් නිලධාරිනියට රැයක් ගත කරන්න කථා කරලා

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරියෙක් පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් නිලධාරිනියකට අයුතු යෝජනාවක් කර තිබෙනවා. එම නිලධාරිනිය මෙම යෝජනාව සාක්ෂි සහිතව ඔප්පුකර තිබීම විශේෂත්වයක්. එම නිලධාරිනියට මෙම අයුතු යෝජනාව සිදුකළේ කවුරුන්ද යන්න ප්‍රකාශ කර නැහැ. ඇය සිය ටුවිටර් ගිණුමේ දක්වා ඇත්තේ ලැජ්ජයි යන්නයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages