පාවාදුන් අයගෙන් අභියාචනයක් - Lanka Sports News

Breaking

Monday, September 25, 2017

පාවාදුන් අයගෙන් අභියාචනයක්

විශමාචාර චෝදනාවට වරදකරුවන් වූ ක්‍රීඩා සමාජ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව අභියාචනා කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා. පළමු නිවේදනය සහ දෙවන නිවේදනය..No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages