මේස පන්දුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කමක් - Lanka Sports News

Breaking

Thursday, November 2, 2017

මේස පන්දුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කමක්

ඉන්දීය ජේෂ්ඨ හා කෙඩෙට් මේස පන්දු තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කමක් හිමිව තිබෙනවා. සෙනුර සිල්වායි මෙලෙස පදක්කම දිනාගෙන ඇත්තේ. හෝප්ස් බාලක කේවල තරගයේදී ඉන්දීය ප්‍රතිවාදියාව වට 03 ට 02 ක් ලෙස පරාජයට පත්කරමිනුයි මෙම ජයග්‍රාහණය ඔහු හිමිකරගත්තේ.  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages