ඇමති සියඹලාපිටිය ඇමති දයාසිරිට දුන්නු දේ - Lanka Sports News

Breaking

Wednesday, October 4, 2017

ඇමති සියඹලාපිටිය ඇමති දයාසිරිට දුන්නු දේ

වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් සිව් අවුරුදු සැලැස්මක් ජාතක සංගමය සකස්කර තිබෙනවා. එය ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට ලබාදීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages