සනත් ඉල්ලා අස්වීමට හේතු පහදයි - Lanka Sports News

Breaking

Wednesday, August 30, 2017

සනත් ඉල්ලා අස්වීමට හේතු පහදයි

සනත් ජයසූරිය මහතා ප්‍රමුඛ තේරීම් කමිටුව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ කමිටුවේ ඉල්ලා අස්වීම පිලිබදවයි. එය පහත දැක්වෙනවා.
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages